Three Doctoral Brothers

三个博士兄弟三個博士兄弟

兄弟兄弟xiōng dìsānréndōushì博士博士bó shì并且並且bìng qiědōu从事從事cóng shì太空太空tài kōng研究研究yán jiū工作工作gōng zuò一天一天yī tiānsān兄弟兄弟xiōng dì自己自己zì jǐde妻子妻子qī zi母亲母親mǔ qīn家里家裡jiā lǐ吃饭吃飯chī fànchīwánhòu他们他們tā menjiù开始開始kāi shǐ讨论討論tǎo lùn有关有關yǒu guān太空太空tài kōng研究研究yán jiūde问题問題wèn tí

妻子妻子qī zimen母亲母親mǔ qīnzài厨房廚房chú fángwǎn其中其中qí zhōng妻子妻子qī zishuō:”他们他們tā men讨论討論tǎo lùndeshìshì完全完全wán quándǒngdetīngzhehuìràng觉得覺得jué de自己自己zì jǐhěnbèn。”母亲母親mǔ qīnquèjiǎngleduànhuà使使shǐ大家大家dà jiā恢复恢復huī fùle自信自信zì xìnshuō:”gāng开始開始kāi shǐ觉得覺得jué de自己自己zì jǐhěnbèn可是可是kě shìyǒu他们他們tā menhuāleliǎng小时小時xiǎo shícáizuòlewǎn非常非常fēi cháng好吃好吃hǎo chīde面条麵條miàn tiáocóng以后以後yǐ hòujiù不再不再bù zài那么那麼nà mexiǎngle因为因為yīn wèiměiréndōuyǒu自己自己zì jǐde长处長處cháng chu短处短處duǎn chu。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply